מהי בוררות והאם ניתן לבטל פסק בורר? עו”ד אילן שרקון על הנושא

האם ידעתם שאפילו רכישת מסטיק במכולת הקרובה לביתכם נחשבת לקשירת חוזה? עו”ד אילן שרקון, המתמחה בנושא, מסביר: איך בדיוק מתקשרים בחוזה ומה עושים במקרה של הפרה?

כיצד ניתן להתקשר בחוזה?

בחיי היומיום אנו מתקשרים במספר רב של חוזים למרות שאין הם מעוגנים במסמך משפטי כלשהו. לדוגמה קנייה במכולת, בשוק, ישיבה במסעדה, כניסה לחנויות או נסיעה במוניות. להתקשורות אלו יש את כל המאפיינים של חוזה.

“חוזה יכול להיעשות במפורש בו מביעים הצדדים את כוונתם להתקשר זה עם זה בקשר מחייב”, מסביר עו”ד אילן שרקון. “לעומת זאת, ניתן ללמוד על קיומו של חוזה גם מהתנהגות בלא שתהיה כוונה מפורשת לכך, לדוגמה, אדם שנכנס לחניון פרטי ומחנה את רכבו שם. במקרה זה, אין התחייבות מפורשת, אולם מהתנהגות הצדדים ניתן להסיק על קיום חוזה”.

האם חוזה חייב להיות בכתב?

באופן עקרוני יש תוקף חוזי מלא לחוזה בכתב, בדיוק כמו לחוזה בעל פה. אולם ישנם חוזים שאם לא ייערכו בכתב כאילו אין חוזה בכלל. דוגמה לכך הם חוזי מקרקעין והתחייבות לתת שטרות.

מי אינו רשאי לכרות חוזה?

צדדים לחוזה חייבים להיות כשרים מבחינה משפטית, שכן אחרת החוזה ניתן ביטול או בטל אליו.

  • קטין: הכלל הוא כי כל התקשרות שהיא בחוזה של קטין טעונה הסכמת הוריו או נציגיו ואם נחתם הוא ניתן לביטול על ידם תוך 30 יום מיום היידע להם עליו. חריג לכך הם חוזים שקטינים נוהגים לעשות, כמו ילד אשר נכנס למכולת וקונה מסטיק, ולא זקוק לאישור הוריו לשם כך.
  • פסול דין: פסול דין הוא אדם שהוכרז כפסול דין על ידי בית המשפט, כאשר מחמת מחלת נפש אינו יכול לדאוג לצרכיו.

אילו סעדים זכאי מי שהופר חזוהו?

  • אכיפה: “מי שהופר חוזהו רשאי לדרוש את מילוי החוזה כלשונו. סעד זה לא יתאפשר במקום שהחוזה הוא לביצוע עבודה אישית. לדוגמה, יורם התחייב כלפי אמרגנו לשיר אולם סירב. בית המשפט לא יכול לחייב את יורם לשיר”, ציין אילן שרקון.
  • ביטול החוזה והשבה: מי שטוען כי החוזה הופר זכאי לבטלו ולהשבת כל הכספים שנתן על פי החוזה.
  • פיצויים: הנפגע זכאי לקבל מהמפר את כל ההוצאות שהוציא לצורך קיומו של החוזה. לדוגמה: הוצאות עו”ד, חומרי גלם וכו’. כמו כן, בנסיבות מסוימות הוא יהיה זכאי לקבל כפיצוי את הרווח שהוא צפה שיהיה לו מכריתת החוזה.
  • פיצוי מוסכם: “הצדדים לחוזה רשאים לקבוע סעיף של פיצויים מוסכמים אם אחד מהם מפר את ההסכם. פיצוי זה יינתן ללא צורך בהוכחת נזק”, סיכם עו”ד אילן שרקון.
Rate this post

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*