עו”ד אילן שרקון מסביר: איך מפרקים חברה?

כשחברה אינה יכולה לפרוע את חובותיה ואינה מסוגלת להמשיך לתפקד, עליה להתפרק. מי עושה את זה, מי מרוויח ומי מפסיד? עו”ד אילן שרקון המתמחה בתחום, כתב על הנושא בהרחבה.

פירוק חברה, מהו?

“החוק קובע הוראות מיוחדות לגבי חברה שאינה מסוגלת להמשיך לתפקד, מאחר שאינה יכולה לפרוע את חובותיה או מסיבות אחרות”, מציין עו”ד אילן שרקון. “הוא מאפשר את פירוקה ואת חלוקת כספיה ונכסיה בין בעלי החוב או בין בעלי המניות, בהתאם לסדר העדיפויות ביניהם הקבוע בחוק”.

הדרכים לפירוק חברה

ישנן שתי דרכים לפרק חברה. הראשונה, פירוק על ידי בית משפט. הסיבה המרכזית שבה בית המשפט מפרק חברה היא כאשר החברה אינה מסוגלת לשלם את חובותיה לבעלי החוב השונים (חדלת פירעון), והיא נחשבת כזו בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • נושה שלח דרישה לתשלום חוב, והחברה לא שילמה את החוב תוך שלושה שבועות מיום הדרישה
  • ניתן צו בהוצאה לפועל או פסק דין והחברה לא קיימה אותו
  • בית המשפט שוכנע שהחברה אינה יכולה לעמוד בחובותיה

עורך דין אילן שרקון ציין כי “הדרך השנייה היא פירוק מרצון. אם החברה מקבלת החלטה מיוחדת שהיא מעוניינת להתפרק, בית המשפט רשאי לתת צו פירוק מרצון, אולם הוא יכול להכפיף את הפירוק לפיקוח בית המשפט ואז תינתן לנושים זכות לפנות מדי פעם לבית המשפט. פירוק מרצון אינו מונע מנושה את הזכות לבקש שהחברה תפורק על ידי בית המשפט. האחרון ייעתר לבקשה רק אם שוכנע שהפירוק מרצון יפגע בזכויותיהם של בעלי החוב”.

 

בקשת הפירוק

הבקשה תוגש לבית המשפט המחוזי ויש לפרסם הודעה על בירור הבקשה ברשומות ובעיתונות. “ההודעה צריכה לציין שכל הרוצה להופיע בשעת הבירור, חייב לשלוח הודעה על כך למבקש או לפרקליטיו”, ציין עו”ד שרקון. “המבקש רשאי גם להגיש בקשה לעכב את כל ההליכים המשפטיים נגד החברה בערכאות השיפוטיות השונות עד לבירור הבקשה”.

משמעות צו הפירוק

  • משניתן צו פירוק, מתבטלת סמכותם של המנהלים ושל בעלי המניות, והסמכויות מועברות לידיו של המפרק
  • אין לפתוח או להמשיך בשום הליך משפטי נגד החברה, אלא ברשות בית המשפט
  • כל עסקה בנכסי החברה או כל העברת מניות או שינוי במעמדם של חברי החברה שנעשו לאחר תחילת הפירוק או שנעשו במרמה לפני הפירוק – בטלים
  • כל עיקול או הוצאה לפועל שהוחל בהם לאחר תחילת הפירוק בטלים גם הם

תפקידיו של המפרק

עורך דין שרקון סיכם: “המפרק שמתמנה הוא למעשה פקיד בית משפט שאמור לקבל ממנו הוראות. הוא זה שאמור לנהל את עסקי החברה, לתבוע או להתגונן בשם החברה. תפקידו העיקרי לכנס את כל נכסי החברה על מנת לממשם ולמוכרם, ומכספי התמורה – לשלם לנושיה את חובותיהם”.

Rate this post

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*