עו”ד אילן שרקון מסביר: למה חשוב לרשום בטאבו ואיך עובד ההליך?

קרדיט: שלומית רז, מתוך אתר פיקיויקי

על פי החוק, כל עסקה במקרקעין טעונה רישום בטאבו. רישום זה נועד כדי למנוע תרמיות, לגביית מיסים ולספק מידע אמין בדבר הזכויות בקרקע. אילו עסקאות יש לרשום בטאבו, כיצד עושים זאת וממה כדאי להיזהר? עו”ד אילן שרקון, בעל משרד עו”ד שרקון, בן עמי, אשר ושות’, ניתח את הנושא.

ראשית, הערת אזהרה. “הערת אזהרה אינה רישום בטאבו אלא רישום מקדמי על מנת להגן על הקונה ולמנוע מהמוכר לבצע עסקאות נוספות לאחר ביצוע המכירה הראשונה”, מסביר עו”ד אילן שרקון. “מיד לאחר החתימה על החוזה רצוי לרשום הערת אזהרה לטובתכם בלשכת הטאבו במחוז מגוריכם”.

הליך הרישום

צילום: ד”ר אבישי טייכר, מתוך אתר פיקיויקי

עורך דין אילן שרקון הוסיף: “הליך רישום הנכס בטאבו על שמכם אינו מתבצע מיידית לאחר החתימה על החוזה”. לצורך כך נדרש הקונה לבצע פעולות רבות ולהציג בפני רשם המקרקעין את המסמכים הבאים:

  • אישור מס שבח/מס רכישה/ מס רכוש: עסקה במקרקעין מחייבת את הקונה בתשלום מס רכישה ואת המוכר בתשלום מס שבח. לצורך הרישום יש להציג אישור על התשלום או פטור מתשלום.
  • אישור מהעירייה: יש להציג אישור מהעירייה על סילוק החובות לעירייה (כגון ארנונה והיטל השבחה).
  • שטר עסקה (מכר): זהו המסמך העיקרי עליו חתומים הקונה והמוכר, והם מאשרים בחתימתם כי הבינו את מהות העסקה ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה. חתימות הצדדים מאומתות על ידי רשם המקרקעין או על ידי עורך דין.
  • הסכמת צד שלישי לביצוע עסקה: לעתים נדרש אישור של צד שלישי לעסקה, לדוגמה כאשר הנכס רשום על שם קטין או חסוי, חובה על האפוטרופוס לקבל הסכמה מראש של בית המשפט. כאשר חברה הינה צד לחוזה, יש להציג בנוסף למסמכים הנ”ל תעודת רישום של החברה, פרטיכל של אסיפת הדירקטוריון המאשר ביצוע העסקה ואישור של עורך דין החברה.

ייפוי כוח

  • צד בעסקה אינו חייב להופיע בעצמו בפני הרשם או בפני עורך דין לצורך חתימה על שטר העסקה אלא רשאי למנות מיופה כוח שיחתום מטעמו על כל המסמכים
  • ייפוי הכוח חייב להיות מאומת על ידי נוטריון אלא אם מיופה הכוח הינו עורך דין
  • “ייפוי כוח “רגיל” ניתן לביטול על ידי השולח, ובנסיבות מסוימות הוא מתבטל אוטומטית (לדוגמה – מות השולח)”, מציין בהקשר זה אילן שרקון. “נהוג שהמוכר בעסקאות מקרקעין מוסר “ייפוי כוח בלתי חוזר” לרוכש בעת גמר התשלום על מנת שיוכל לחתום בשמו על כל המסמכים הנדרשים לרישום הנכס על שמו בטאבו”.
Rate this post

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*