עו”ד אילן שרקון מסביר: כל מה שצריך לדעת על חוזה משכון

מהו חוזה משכון?

אדם המעוניין לקבל הלוואה, רשאי לשעבד נכס כערובה לחיוב, זאת כדי להבטיח לנושה (הבנק לצורך העניין) את החזרת החוב במלואו.

אילו נכסים ניתן למשכן?

  • זכויות וניירות ערך: ניתן למשכן ניירות ערך, כולל מסמכים סחירים כמו שטר מטען, שטר חוב ועוד, כמו גם זכויות חוזיות ואחרות והערת אזהרה
  • מטלטלין: ניתן למשכן את כל סוגי המטלטלין
  • מקרקעין: אסור להתבלבל בין משכנתא למשכון; משכנתא הינה שעבוד של זכות בעלות או שכות שכירות הרשומה בטאבו בלבד, ואם המקרקעין לא רשום בטאבו (במנהל מקרקעי ישראל או בחברה משכנת), מדובר במשכון

נכסים שלא ניתן למשכנם

עו”ד אילן שרקון, מומחה בתחום המקרקעין, מסביר “בהסכם שיתוף במקרקעין, שותף יכול להגביל את אפשרויות המשכון של שותף אחר למשך חמש שנים. כמו כן, ליורש זכות למשכן את הנכס כל עוד הוא לא חולק את העזבון; כל עוד לא פקעו הנישואין, זכותו של בן זוג לאיזון משאבים אינה ניתנת למשכון, ולא ניתן למשכן חלק משכר העבודה, אלא אם מדובר על חוב מזונות”.

מה לגבי נכסים שאינם בבעלות החייב?

חייב שלו נכס שאינו שלו, רשאי למשכנו אם הבעלים מסכים. אם עשה זאת ללא ההסכם של הבעלים, יהא כוח המשכון יפה לכל דבר, ובלבד שהנושה פעל בתום לב. כמו כן, צד שלישי רשאי למשכן נכס שנמצא בבעלותו לצורך הבטחת החוב של החייב.

אופן המשכון

“משכון נוצר על ידי הסכם בין החייב לנושה. אין צורך שההסכם יהיה בעל פה, בעוד שהמשכנתא חייבת להיעשות בכתב”, אמר עו”ד שרקון. “את המשכון רושמים אצל רשם המשכונות או שניתן להפקיד את הנכס בידי הנושה או כל אדם אחר, שאינו החייב”.

העדיפות של המשכון

אם המשכון לא נרשם או הופקד אצל רשם המשכונות, לא יהיה לו תוקף כלל כלפי נושיו האחרים של החייב, אלא אם אלו ידעו או היה עליהם לדעת על המשכון. כמו כן, אם הפקידו את הנכס בידי צד שלישי מטעם הנושה שהוא אינו החייב, או שמא רשמו אותו אצל רשם המשכונות, לנושה תהיה עדיפות על כל הנושים האחרים בנוגע לגביית החוב מתמורת מימושו של המשכון.

היכן ניתן לרשום את המשכון?

עורך דין שרקון הוסיף: “בישראל פזורות חמש לשכות רישום, עליהן ממונה רשם המשכונות. מי שמבקש לרשום משכון, ייאלץ להמציא ללשכה שבאזור שלו הודעת משכון, ערוכה היטב לפי טופס רשמי המיועד בדיוק לכך”.

פדיון משכון ומימושו

החייב יכול לפדות את המשכון על ידי פירעון החוב לאחר זמן פירעונו, גם אם נקבע אחרת. בנוגע למימוש, ניתן לממש משכון או משכנתא באמצעות משרד הוצאה לפועל, באותה צורה שבה ממשים נכס שעליו הוטל עיקול בהוצאה לפועל.

שעבוד בחברה – אחד היתרונות הגדולים בהקמת חברה

“למי שמקים חברה יתרון גדול – על ידי הקמת חברה יש אפשרות לשעבד “בשעבוד צף” את הנכסים של החברה”, ציין עורך דין אילן שרקון. “על ידי כך, החברה יכולה להמשיך לסחור באותם נכסים ולמשכן אותם. לשם כך, החברה חותמת על אגרת חוב – סוג של חוזה בין הבנק לחברה. כדי לממש את השעבוד, על הבנק לפנות לבית המשפט המחוזי ולא לעשות זאת בהליכי הוצאה לפועל.

Rate this post

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*